ค้นหาบล็อกนี้

Loading...

โพสต์ธรรมะจาก face book

บทความธรรมะของพระอาจารย์มิตซุโอะ คเวสโก


รับการอัพเดทผ่าน RSS
face book พระอาจารย์มิตซุโอะ คเวสโก

ข้อมูลเบื้องต้น


Care / prepared by the hadith of the team and with the permission of the instructor Mitsubishi Sapporo is completed.
ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม
บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วัดสาขาที่ ๑๑๗ ของวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) จังหวัดอุบลราชธานี
อุปสมบท วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๘ ปีเถาะ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
เว็บไซต์"พลิกนิดเดียว"


โอปนยิโก


คนเราถ้ามีโอปนยิกธรรม จิตใจก็เป็นธรรมคุณ
เป็นจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิ
เมื่อใจเป็นธรรม เห็นอะไรๆ ก็โอปนยิโก น้อมเข้ามาสู่ใจ
เช่น ธรรมดาเมื่อเห็นรูปด้วยตา บางทีเห็นว่ารูปนั้นสวย จิตก็ปรุงไป
เกิดราคะ เกิดความยินดี พอใจ อยากได้เป็นของเรา

ทีนี้ถ้าใจของเราเป็นธรรมแล้ว พอเห็นรูปสวยก็โอปนยิโก
น้อมเข้ามาดูกาย พิจารรากาย
เห็นกายตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร
พิจารณาตั้งแต่ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
ของตนเอง หรือพิจารณาข้างในกายว่า มีกระดูกบ้าง เลือดบ้าง น้ำเหลือง
น้ำหนองบ้าง ตามความเป็นจริงแล้ว จะเห็นว่าร่างกายของมนุษย์นี้ล้วนเป็นปฏิกูลของเน่าเปื่อย สกปรกเหมือนกันทั้งหมด
เห็นเป็นอสุภะบ้าง
เป็นธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ บ้าง
ทำให้สามารถระงับราคะ ระงับตัณหา
คือ ความยินดีรักใคร่ในรูปลงเสียได้

หรือถ้าเห็นรูปไม่สวย เห็นใครทำอะไรน่าเกลียด
ก็โอปนยิโก พิจารณาว่าลักษณะอย่างนี้น่าเกลียดจริงๆ
ไม่น่าศรัทธาเลย
เราก็ดูว่า เรามีลักษณะอย่างนี้บ้างหรือไม่
ธรรมดาก็มีกันทุกคนมากบ้างน้อยบ้าง
เราต้องรีบตั้งสติเตือนตัวเองว่า ลักษณะอย่างนี้ไม่น่าทำ ไม่ควรทำ
เราอย่าทำอย่างนี้
น้อมเข้ามาดูตัวเอง พัฒนาตัวเอง ไม่คิดฟุ้งซ่าน
ไม่คิดอัตตาตัวตนว่าเขาว่าเรา เขาไม่น่าเป็นคนอย่างนั้น
เขาไม่น่าทำอย่างนั้น
คิดอะไรๆ ไปสารพัดอย่าง ยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดกิเลส
ความจริงคนอื่นๆ ไม่สำคัญ สำคัญที่เรานี่แหละ
ให้เราพัฒนาตัวเอง
ระวังกิเลสตัณหาของตัวเอง ชำระจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆ


อ่านบทความเพิ่มเติม>>>